top of page

HOVADUR® Plastik Enjeksiyon Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Bakır Alaşımlarımızın Özellikleri

Tüm alaşımlandırma işlemlerinde saf bakır, nikel, kobalt, krom, berilyum ve çinkodan çalışılır. Bu elementler, doğru miktarlarda hazırlanır vakum altında çalışan vakum fırınındaki potada eritilir.

Eritme sırasında element ilaveleri kilitli kamaralarla yapılır. Erhitme işlemi bittikten sonra alaşım, bir ya da daha fazla kalıp içine gene vakum altında dökülür.

Bu proses sayesinde yüksek saflık ve kalitede kalıplık bakır alaşımları elde edilmiş olur. Böylece, açık ocaklardaki olumsuz hava ve çevresel şartlardan etkilenmeden nihai ürüne ulaşılmış olur.

Dökümü yapılan ürünler, sıcak dövme ve ısıl işlem süreçlerine tabi tutulduktan sonra kalite kontrol noktasına gider. Kalite onayı alınan ürünler ise farklı formlar için ürün işleme mekezine gönderilir.

HOVADUR®K220
HOVADUR®K230
Hovadur Alaşım Karşılaştırma Kapak
Insert Sıcak Yolluk
Kalıp bakırı
Insert
Sıcak Dövme
bottom of page